Mijn espresso heeft weinig of geen crema

Om te beginnen: Crema op de espresso hoeft geen doel op zich te zijn. Crema draagt niet bij aan de kwaliteit van de espresso maar is eerder een kenmerk van goede espresso.

Dus moeten we eerst kijken hoe crema ontstaat. Crema ontstaat doordat onder hoge druk CO2 dat in de gemalen koffie aanwezig is (mits deze vers is) oplost in het water dat door de koffiepuck stroomt. Zodra dit water de puck verlaat is de druk weer gelijk aan die van de atmosfeer en is de oplosbaarheid van CO2 daardoor weer veel lager.

De opgeloste CO2 komt als belletjes gas weer vrij en deze worden gevangen in stoffen die in de koffie zitten die een hoge oppervlaktespanning hebben. Er vormt zich een heel fijn schuim dat crema heet.

Afwezigheid van crema

Afwezigheid of gebrek aan crema kan door de volgende zaken komen
- Te grove maling met als gevolg een geringe drukopbouw in de koffiepuck
- Slechte preparatie van de koffiepuck met als gevolg geringe drukopbouw en channeling
- Oude koffie waar de CO2 reeds uitgegast is
- Veel te hoge watertemperatuur

Oude koffie vereist wat toelichting. Aangezien crema geen doel op zich is zou je misschien denken dat het verdwijnen van de CO2 uit de koffie geen probleem mag zijn. Het probleem is echter dat met de tijd niet alleen de CO2 uit de bonen of gemalen koffie ontsnapt, maar ook het aroma!