Sterkte van espresso

Espresso is koffie met een bijzonder hoge sterkte. Een moderne espresso heeft een sterkte van rond de 7 tot 9%. Dat betekent dat de espresso voor 7 tot 9% uit opgeloste koffieboon bestaat en voor 91 tot 93% uit water.

Ter vergelijking: Filterkoffie heeft over het algemeen een sterkte van ca. 1,5 tot 1,7% en bestaat dus voor voor meer dan 98% uit water. Een 'espresso' uit een volautomaat heeft meestal een sterkte van maximaal zo'n 5%.

Oplosbaarheid van koffiebonen

Koffiebonen zijn voor slechts zo'n 30% oplosbaar. De rest is vaste stof die niet kan oplossen.

Echter, zou alle oplosbare materiaal in de espresso eindigen dan zou de espresso uitgesproken bitter zijn. De meest bittere elementen lossen gelukkig het moeilijkst op en daarom kan met een lager extractie-percentage een heel lekkere espresso gemaakt worden. Voor de meeste (espresso-) bonen ligt de optimale extractie tussen 17 en 20%.